Hoe werkt een groepenkast?

Een groepenkast zorgt ervoor dat er een veilige manier is waarop de elektrische installatie is afgezekerd. Met afzekeren wordt bedoelt dat er installatieautomaten (groepen) en aardlekschakelaars zijn die zorgen dat de installatie uitschakelt als er een overbelasting of fout is. 

In nieuwe groepenkast wordt er gebruik gemaakt van automaten, in oudere of zakelijke groepenkasten komen nog vaak zekering voor. In de groepenkast op de foto zijn automaten gebruikt in combinatie met zekeringen.

In dit artikel gaan we een aantal zakken uitleggen;

  • Wie zorgt er voor de hoofdaansluiting?
  • Wat is en doet een groepenkast?
  • Wat is een installatieautomaat en aardlekschakelaar?

Hoe werkt een groepenkast.

Wie zorgt er voor de hoofdaansluiting?

De netbeheerder zorgt ervoor dat iedere woning een elektra kabel kan krijgen. Zij zorgen dat de kabels (het netwerk) in de grond zijn gegraven, voldoende dik zijn en dat er een aansluiting in de woning is.

De netbeheerder is ook verantwoordelijk tot en met de elektra meter. Daarboven is iedere huis eigenaar vrij om de installatie te laten aanpassen.  Voor de hoofdaansluiting kennen we twee soorten aansluitingen. Dit is een één fase aansluiting en drie fase aansluiting.

Bij een één fase systeem is er 1 (bruine) draad waar spanning op staat en is beveiligd met een 35 amperé zekering. Bij een drie fase systeem zijn er 3 (bruine) draden die zijn beveiligd met iedere een 25 amperé zekering. Het elektrisch vermogen van een drie fase systeem is dan ook veel hoger dan bij een één fase systeem. Drie fase wordt ook wel krachtstroom genoemd en is vandaag de dag de norm.

Wat is een installatieautomaat en aardlekschakelaar?

Een installatieautomaat is de technische beschrijving van een groep. Hier wordt de bedrading op aangesloten die naar de apparatuur gaat. De groep zorgt ervoor dat er niet te veel aangesloten wordt, bij een overbelasting gaat de schakelaar omlaag en gaat de groep uit.

De aardlekschakelaar zit onder de groep, deze beschermt de groep(en) tegen fouten. Op het moment dat er meer stroom heen  gaat maar minder terug komt dan wordt de aardlekschakelaar aangesproken en gaat de uit (dan gaat de hendel naar beneden).

hoe werkt een groepenkast

Hoe werkt een groepenkast?

Na de hoofdaansluiting komt de elektrameter en daarboven zit de groepenkast. Deze zorgt ervoor dat de installatie in huis op een veilige manier is afgezekerd met groepen en aardlekschakelaars.

In de groepenkast is de opbouw als volgt (van beneden naar boven);

  • Hoofdschakelaar
  • Aardlekschakelaars
  • Installatieautomaten
  • Aardlekautomaat

Zo mogen er maximaal vier groepen achter één aardlekschakelaar.

Hoe een groepenkast werk

De hoofdschakelaar zorgt ervoor dat de gehele groepenkast in eens aan of uitgezet kan worden. Bij het uitzetten wordt de gehele installatie met één handeling geheel spanningloos.

Aardlekschakelaars zorgen ervoor dat dat groepen zijn beschermd tegen foutstromen in de installatie. Als bijvoorbeeld een apparaat niet goed is aangesloten of er is een defect dan is de wordt de aardlekschakelaar aangesproken. Hiermee kan een apparaat niet onder spanning blijven staan.

Een installatieautomaat is geplaatst om de maximale belasting te beveiligen. Bij een automaat van 16 ampere op 220 volt kan deze maximaal 3520 watt aan. Wel is het verstandig om niet de volle wattage te gebruiken, ongeveer 10% niet te gebruiken.

Ook bestaat er een aardlekautomaat, dit is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Deze wordt vaak gebruikt om ruimte te besparen in de groepenkast. Daarnaast is dit ook erg gemakkelijk en dat scheelt weer in de installatiekosten.

Vragen, suggesties of een offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op en wij gaan er gelijk mee aan de slag. 

Translate »